Royal1688 “ช้าง” บุกเมืองดอกบัว เปิดคลินิคสอนบอลติวแทคติคปี6

Royal1688

“ช้าง โมบาย ฟุตบอล ยูนิต ปี6” เดินทางไปเปิดคลินิคที่ โรงเรียนบ้านสร้างแก้ว จ.อุบลราชธานี โดยมีน้องเยาวชนเข้าร่วมกว่า 300 คน

Royal1688 เมื่อวันที่ 15 ก.ค.60 ณ โรงเรียนบ้านสร้างแก้ว จ.อุบลราชธานี ได้มีการเปิดคลินิคฟุตบอล “ช้าง โมบาย ฟุตบอล ยูนิต ปี6” โดยมีคุณจีรพงษ์ บุณตา หัวหน้าส่วนบริหาร บริษัท ในเครือ ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด(มหาชน) พร้อมด้วยคุณมณเทียร พิบูลมัยกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสร้างแก้ว เข้าร่วมพิธีเปิด ซึ่งมีน้องๆเยาวชนเข้าร่วมโครงการกว่า 300 คน

คุณจีรพงษ์ บุณตา หัวหน้าส่วนบริหาร บริษัท ในเครือ ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด(มหาชน) กล่าวว่า “ไทยเบฟฯ ได้จัดกิจกรรมเปิดคลินิคฟุตบอลเคลื่อนที่ทั้งในประเทศและต่างประเทศกว่า 20 แห่งต่อปี เพี่อเปิดโอกาสให้น้องๆเยาวชนในพื้นที่ต่างๆที่ขาดโอกาสได้เรียนรู้ทักษะกีฬาฟุตบอลที่สอนทักษะฟุตบอลขั้นพื้นฐาน ผ่านโครงการ “ช้าง โมบาย ฟุตบอล ยูนิต” ถ่ายทอดทักษะความรู้ตามหลักสูตร Everton Way ของสโมสรเอฟเวอร์ตัน โดยทีมงานสต๊าฟโค้ช ที่ได้รับการรับรองจากสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ และสหพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชีย หรือ AFC ที่มาสอนทักษะฟุตบอลให้น้องๆกันในสนามแบบใกล้ชิด นอกจากไทยเบฟฯ จะสนับสนุนทางด้านกีฬาฟุตบอลแล้ว เรายังมีโครงการชุมชนดีมีรอยยิ้ม ซึ่งเป็นกิจกรรมพัฒนาทักษะที่จัดขึ้นพร้อมๆกับคลินิกฟุตบอล โดยมีมูลนิธิอาจารย์สุกรีเจริญสุข ที่มาให้ความรู้น้องๆในด้านดนตรี ตั้งแต่การกำหนดลมหายใจ การออกเสียงได้อย่างถูกต้อง โดยจะเน้นเพลงที่เด็กๆ ใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น เพลงชาติ นอกจากนี้ ยังมีสถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อม (TIPMSE) ที่มาสอนน้องๆในด้านของศิลปะการวาดเขียน รวมถึงการนำสิ่งของเหลือใช้รอบๆตัว มาประดิษฐ์เป็นสิ่งของชิ้นใหม่ ที่สามารถใช้ประโยชน์และสามารถสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว นับเป็นการเปิดโลกจินตนาการและปลูกฝังการริเริ่มความคิดสร้างสรรค์ พร้อมทั้งสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้กับน้องๆอีกด้วย”